DLA RODZICÓW

Dwujęzyczność chroni przez Alzheimerem

 

Opublikowane w 2012 roku badania kanadyjskich naukowców jednoznacznie wskazują na korzystny wpływ dwu- i wielojęzyczności na opóźnienie objawów choroby Alzheimera. Osoby posługujące się więcej niż jednym językiem nie są uchronione przed wystąpieniem choroby, jednak w przypadku zachorowania objawy mogą pojawiać się nawet o parę lat później.

dodano:   2015-01-13

Mózg osób posługujących się od najmłodszych lat wieloma językami jest aktywniejszy, dzięki czemu może tworzyć pewnego rodzaju „rezerwy poznawcze”, które w przypadku Alzheimera kompensują szkody wywołane przez chorobę.  Nasz umysł, podobnie jak nasze ciało, należy ćwiczyć. Zdaniem naukowców dwujęzyczność jest bardzo dobrym treningiem intelektualnym, gdyż naprzemienne używanie języków w życiu codziennym wymaga od mózgu ciągłej gotowości do „przełączania” słownictwa. Taki trening zwiększa elastyczność mózgu i zdolności intelektualne.

Kiedy bilingwizm działa? Zdaniem naukowców im szybciej zostały nabyte umiejętności porozumiewania się płynnie dwoma językami, tym lepiej. Osoby w średnim wieku nie powinny jednak tracić nadziei, gdyż intensywna nauka drugiego języka i sprawne dwujęzyczne komunikowanie się działa także na szare komórki dorosłych.

FILM PRZYSTANEK DWUJĘZYCZNOŚĆ
BILINGUA – ŁATWIEJ Z NIEMIECKIM!

Baza osób poszukujących partnerów do rozmówek niemieckich